Julkaisut

Hankkeessa tuotetut julkaisut:

Nurmi, E. & Kivilahti, T. (2019) Väriloistoa ja ruskaa – Suomen luontoa on hyödynnettävä markkinoinnissa. eSignals. 

Nurmi, E. (2019). Live-lähetyksiä kannattaa hyödyntää markkinoinnissa. eSignals. 

Alamäki, A. & Kivilahti, T. (2018) Sienestä mutta muista varmistaa syötävä lajike – kokemuksia Virtuaaliluonto-hankkeesta. eSignals.

Alamäki, A. & Kivilahti, T. (2018) Poimi marjoja metsästä – kokemuksia Virtuaaliluonto-hankkeessa. eSignals.

Prykäri, E. (2018)  Virtuaalista luontomatkailua – kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Virtuaaliluonto-hankkeesta.  Teoksessa Peltonen K., Kouvo H. (Eds.)., (2018). Hyvinvointi ja uudistava kasvu : painoalan kokoomajulkaisu 2018. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 42, Lahden ammattikorkeakoulu. 

Alamäki, A. (2018) Esineiden internet parantaa asiakaskokemusta luontomatkailussa. eSignals.

Alamäki, A. (2018) Virtuaalilaseille suunniteltuja 360-videoita voi toteuttaa eri lähestymistavoilla. eSignals. 

Rui,T. & Dufva, P. (2018) 360-kuvauksia Kolilla. Vasu 2/2018.

Rui, T., Laine, H. & Alamäki, A. (2017) Virtuaalikokemuksia Karelian ja Haaga-Helian lasein katsottuna. Vasu 6/2017.

Laine, H. (2017) Kamera käy, kuvausryhmä piiloon. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 5/2017. 

Alamäki, A. & Rui, T. (2017) Virtuaalisuus on tulevaisuuden todellisuutta – käyttäjäkokemuksia VR-laseista ja 360-videoista. e-Signals. 

Alamäki, A. (2017) Digitaalisuus edistää suomalaista luontomatkailua. Sytyke Ry:n jäsenlehti nro 2, s. 4-6.

Alamäki, A. (2017) Mobiililaitteet informaation välittäjän ja digitaalisena oppaana. Rural Finland, Parasta maalla- blogi 26.5.2017 

Alamäki, A. & Räsänen, P. (2016) Tältä näyttää suomalainen luonto 360-asteen videona. Mikrobitti 7.11.2016 

Alamäki, A., Pesonen, J., Rui, T. & Räsänen, P. (2016) Suomen luontoa markkinoidaan virtuaalisesti. Matkailusilmä 2/2016.

Mielonen, H. & Rui, T. (2016)Virtuaalitodellisuus mullistaa luontomatkailun markkinoinnin. Karelian tiedotuslehti Karelia.fi nro 2/2016

Mielonen, H. & Rui, T. (2016) Luontoa virtuaalisesti. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 4/2016 

Hankkeelle tehdyt opinnäytetyöt&opiskelijoiden tutkimukset:

Sabelle C. Lemmi D. & Oliveira F. (2018) 360° Video and AR Integration designing content for tourism. Raportti, Haaga-Helia.

Laitsaari, J. (2017) Tutkimus digitaalisesta luontomatkailumarkkinoinnista ja sen keinoista, tapaustutkimuksena Travel Alberta, Kanada. Digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja trendit matkailun markkinoinnissa. Opinnäytetyö, Haaga-Helia. 

Hankeen kokeiluja esitteleviä blogeja

Pyhäranta, M., Selvinen, M., Siren, O. & Valli, V. (2017) Virtuaaliluonto – Nuotiovahti -blogi.